Nadační fond

Kulturní dědictví je jeden z pilířů identity národa. Naše bohatství je v historii a památkách.  Proto by mělo být zájmem celé společnosti památky chránit. Smyslem ochrany památek je jejich zachování, zpřístupňování a vhodné využívání tak, aby se podílely na rozvoji naší společnosti. Kulturní památky jsou chráněny jako nedílná součást kulturního dědictví, svědectví dějin, významný činitel životního prostředí a nenahraditelné bohatství. Přispěním na účet č.ú. 2957622163/0800 pomáháte památky chránit a obnovovat. Bez Vás to nepůjde. Děkujeme Nadační fond Zámecká fara Vidžín

 

Momentálně je naší prioritou opravit a zpřístupnit  Zámeckou faru Vidžín veřejnosti. V roce 2021 bude dokončena zámecká expozice s interiéry z období 18. století. Další etapou bude výstavba galerie a revitalizace zahrad.

 

Ubytování a místo pro svatbu Plzeň sever, Vidžín, Úterý

Zámecká fara Vidžín, Vidžín č.8, Úterý (Plzeň sever) Tel: 602 625 691, mail: brea@volny.cz